Försäkringens startdatum

Ange från vilken dag du vill att försäkringen skall börja gälla (tidigast i dag). Försäkringen gäller tidigast från och med efter att du fått skriftligt besked om att försäkring meddelats om du angett att den ska börja gälla direkt. Om din bank inte betalat ut ditt bolån när försäkringstiden påbörjats gäller försäkringen istället först från den tidpunkt då bolånet utbetalats till dig av bolånegivaren. Anledningen till det är att du inte kan ha försäkringsskydd för ett lån som inte är utbetalt.