Bolåneskydd

Försäkra månadskostnaden för ditt bolån
Är ni två låntagare kan båda omfattas av försäkringen

Skydda ditt bolån

Öka tryggheten med ett bolåneskydd – försäkra hela eller delar av månadskostnaden för ditt bolån.

Vad är ett bolåneskydd? 

Ett bolåneskydd hjälper dig med månadsbetalningarna av ränta och amortering om du:

  • Blir arbetslös till följd av arbetsbrist
  • Blir sjuk eller skadad så att du inte kan arbeta alls
  • Är egen företagare och blir inlagd på sjukhus en längre tid

Bolåneskyddet ersätter upp till det angivna försäkringsbeloppet varje månad. Ersättningen börjar betalas ut efter ett visst antal dagar, och med viss karenstid som varierar beroende på vad som hänt. Se under fliken "Låneskyddets innehåll" för att se hur bolåneskyddet gäller vid olika typer av händelser. 

Bolåneskydd – viktigt att veta för att det ska gälla

För att skyddet ska vara aktivt måste du ha haft försäkringen under en viss period, så kallad kvalificeringstid, se därför till att teckna försäkringen så snart som möjligt.

Bolåneförsäkring med samtalsstöd

I våra försäkringar ingår också samtalsstöd via BlueCall. Du kan ringa eller chatta med BlueCalls terapeuter som hjälper dig att hitta nya vägar framåt, oavsett om det gäller att få tillbaka balansen i livspusslet, minska oro eller något annat du funderar på. Läs mer om BlueCall.

Extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA kan, förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden, även få en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

Bolåneskydd innehåller bland annat

Du kan få ersättning för ränta och amortering som du betalar för ditt bolån (upp till ditt angivna försäkringsbelopp per månad) om du till exempel blir sjukskriven, arbetslös eller drabbas av hel arbetsoförmåga. 

Mer om hur försäkringen fungerar

Nedan läser du exempel om hur försäkringen fungerar, om försäkringshändelse, när skyddet börjar och mer.

Exempel 1

Försäkringshändelse: arbetslöshet till följd av arbetsbrist (gäller ej för egenföretagare)

Försäkringsskyddet inträder: efter 150 dagar

Karenstid*: 30 dagar

Försäkringen ersätter: månadskostnaden för bolånet (ränta och amortering) vid skadetillfället, maximalt upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive försäkrad i upp till 12 månader.

Exempel 2

Försäkringshändelse: hel arbetsoförmåga

Försäkringsskyddet inträder: efter 30 dagar

Karenstid*: 30 dagar

Försäkringen ersätter: månadskostnaden för bolånet (ränta och amortering) vid skadetillfället, maximalt upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive försäkrad i upp till 12 månader.

Exempel 3

Försäkringshändelse: sjukhusvistelse (gäller bara för egenföretagare)

Försäkringsskyddet inträder: efter 30 dagar

Karenstid*: 8 dagar

Försäkringen ersätter: månadskostnaden för bolånet (ränta och amortering) vid skadetillfället, maximalt upp till angiven andel av försäkringsbeloppet för respektive försäkrad i upp till 12 månader.

*Karenstid avser den inledande period då försäkringen inte lämnar ersättning vid skada. Exempelvis får du inte ersättning för de första 30 dagarnas arbetslöshet utan ersättning utgår från dag 31.

Självrisker Bolåneskydd

Du har ingen självrisk för ditt bolåneskydd. Däremot finns det en karenstid för varje skadehändelse under vilken du inte får ersättning från försäkringen. Exempelvis är karenstiden 30 dagar om du skulle bli arbetslös till följd av arbetsbrist. Det innebär att du inte får ersättning för de första 30 dagarnas arbetslöshet utan ersättning utgår från dag 31 och framåt.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För bolåneskydd som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 14 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (pdf)

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling (pdf)

Försäkringsgivaren ICA Försäkring står under Finansinspektionens tillsyn.

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Förköpsinformation
Fullständiga villkor
Produktfaktablad

Anmäl skada:

Skadeanmälan låneskydd

Är du rätt försäkrad?

Vi kan kontakta dig för en försäkringsgenomgång och se till att du är rätt försäkrad eller hjälpa dig att räkna fram ett pris på en ny försäkring.

› Fyll i dina kontaktuppgifter här

Stödsamtal via BlueCall ingår

När du har någon av våra försäkringar ingår stödsamtal via BlueCall. Genom appen kan du chatta eller ringa och prata med en terapeut för att öka välmåendet och förebygga psykisk ohälsa.

› Mer om samtalsstödet

Bonus på ICA Försäkring

Samlingsbonus på dina försäkringar

Du som har flera försäkringar hos oss kan få en extra bonusutbetalning i januari varje år, på upp till 500 kr. Härligt va?

› Läs mer om hur det funkar