Livförsäkring

En livförsäkring kan hjälpa dina närmaste ekonomiskt om du skulle avlida innan du fyllt 75 år. Du väljer beloppet själv.

Livförsäkring pris

Fyll i dina uppgifter och se ditt pris på livförsäkring hos oss.

Varför ska man ha en livförsäkring?

Varför kunder väljer att teckna en livförsäkring varierar, men ofta handlar det om att man vill skydda sina familjemedlemmar från att drabbas ekonomiskt om man skulle avlida i förtid. Den som får ersättning från försäkringen är den eller de som har rätt att ärva dig, om du inte angett något annat i försäkringen. Om du exempelvis har en sambo kan inte hen ärva dig i juridisk mening och då kan en livförsäkring fungera som en ekonomisk säkerhet. 

En försäkring kan förstås inte rädda någons liv, men den kan göra livet efter en förlust lite lättare att klara av rent ekonomiskt för de efterlevande.

Osäker på vad som skiljer en livförsäkring från ett bolåneskydd? Läs vår artikel för att ta reda på skillnader och likheter

Hur fungerar en livförsäkring?

En livförsäkring betalar ut ett belopp till dina efterlevande om du skulle dö före en viss ålder. Som efterlevande räknas i första hand din partner – det vill säga make, maka, sambo eller registrerad partner – och i andra hand dina barn eller närmaste släkting enligt arvsrätten. Du kan teckna en livförsäkring hos oss om du är mellan 18 och 64 år. Försäkringen gäller sedan fram tills du fyller 75 år.

Förmånstagare

Förmånstagare är den person vi betalar ut försäkringsbeloppet till om du skulle dö. Om du inte gjort ett aktivt val är det eventuell make, maka, sambo eller registrerad partner som är förmånstagare i din livförsäkring i första hand, och i andra hand dina arvingar. 

Om du vill att försäkringsbeloppet ska betalas ut till någon annan kan du ändra det genom ett så kallat förmånstagarförordnande, som ska anmälas skriftligt till försäkringsgivaren AXA. Hör av dig via e-post till clp.se.kundservice@partners.axa eller telefon 08-502 520 71 för att få en blankett.

Ersättningsbelopp

Du väljer själv vilket belopp dina efterlevande ska få. Hos oss kan du välja 500 000 kronor som lägst och 2 miljoner kronor som högst. Vilket belopp du väljer påverkar förstås ditt pris. När du beräknar ditt pris ser du hur stor skillnaden blir mellan olika försäkringsbelopp.

Livförsäkring och hälsodeklaration

För att kunna teckna en livförsäkring hos oss behöver du fylla i en hälsodeklaration, som sedan ligger till grund för försäkringsavtalet. Det är viktigt att du besvarar alla frågor sanningsenligt, annars kan försäkringen vara ogiltig. 

Vem kan ha en livförsäkring hos ICA Försäkring?

Du kan köpa vår livförsäkring om du

  • är mellan 18 och 64 år
  • är bosatt i Sverige
  • är fullt frisk och arbetsför
  • har ett BMI över 17 och under 35
  • inte har haft någon kontakt med hälso- och sjukvården eller fått medicinering för någon kronisk sjukdom de senaste 12 månaderna
  • inte har någon sjukhusvistelse inplanerad eller läkarbesök inbokat för ett odiagnostiserat tillstånd
  • aldrig fått behandling för stroke/TIA; någon form av cancer, leukemi eller tumör; någon form av transplantation; hjärt- eller kärlsjukdom,  immunbristsjukdom, nedsatt njurfunktion eller diabetes.

Extra ICA-bonus

Vi vill belöna dig som är en trogen ICA-kund! Du som är stammis på ICA kan, förutom stammispoäng på hela försäkringskostnaden, även få en extra bonusutbetalning i januari varje år på upp till 500 kronor om du har tre eller fler försäkringar hos oss. Läs mer om hur samlingsbonus och bonus på ICA Försäkring funkar.

Vad livförsäkringen omfattar

Vid dödsfall kan försäkringen ersätta det försäkringsbelopp du valt, upp till 2 miljoner kronor, till den som är förmånstagare.

Försäkringsskyddet gäller för dödsfall som inträffar under försäkringsperioden och var som helst i världen.

För försäkringen gäller vissa undantag och säkerhetsföreskrifter. Läs förköpsinformationen och försäkringsvillkoren för att förstå hela omfattningen av försäkringen.

Gäller försäkringen vid riskfyllda aktiviteter?

Livförsäkringen gäller vid riskfyllda aktiviteter såsom dykning, klättring och off pist-åkning.

Information om distans- och hemförsäljningslagen

För livförsäkringar som tecknas genom ett distansavtal finns möjlighet att ångra köpet inom 30 dagar från det att försäkringen tecknats.

› Särskild information enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

› Förhandsinformation avseende försäkringsdistribution och försäkringsförmedling

ICA Försäkring är distributör och gruppföreträdare för försäkringen. Försäkringsgivaren AXA France Vie Sweden filial (516411-5080) står under Finansinspektionens tillsyn. 

Villkor och skadeanmälan

Läs igenom och spara ned informationen så har du tillgång till den när du behöver.

Förköpsinformation
Fullständiga villkor

Anmäl skada:

Skadeanmälan för livförsäkringen

Stödsamtal via BlueCall ingår

När du har någon av våra försäkringar ingår stödsamtal via BlueCall. Genom appen kan du chatta eller ringa och prata med en terapeut för att öka välmåendet och förebygga psykisk ohälsa.

› Mer om samtalsstödet

Bonus på ICA Försäkring

Samlingsbonus på dina försäkringar

Du som har flera försäkringar hos oss kan få en extra bonusutbetalning i januari varje år, på upp till 500 kr. Härligt va?

› Läs mer om hur det funkar