Färg och tecken

Ange pälsfärg och om den har några särskiljande tecken.