Veterinärvårdsbelopp

Välj det veterinärvårdsbelopp du vill ha för din försäkring.

Valt veterinärvårdsbeloppet blir det högsta belopp du kan få ut i ersättning för behandlingskostnader hos en veterinär under ett år.