Förare under 24 år

Unga förare utgör generellt sett en högre försäkringsrisk än äldre och mer erfarna bilförare. Priset på bilförsäkringen blir därför högre om du väljer "JA", dvs. att du bekräftar att bilen kan komma att köras av personer under 24 år.

Notera: Om du väljer "Nej", dvs att ingen förare under 24 år kommer köra bilen och detta ändå sker blir ersättningen nedsatt vid en eventuell skada.

Detta gäller inte vid övningskörning. Då räknas handledaren som förare.