Räddning bil

Momentet räddning ersätter kostnader för bärgning som kan uppstå i samband med en trafikolycka. Mer om detta finns att läsa om i villkoren.