Självrisk vagnskada

Ju högre självrisk du väljer för vagnskada, desto lägre blir priset för din helförsäkring. Vagnskada är skador på fordonet som du själv orsakar. Mer om självrisker hittar du i villkorssammanfattningen för försäkringen.