Stöld

Stöldmomentet ersätter dig om din bil blivit stulen eller fått skador vid ett stöldförsök eller inbrott.