Hur gäller reseskydd under covid-19?

Under pandemin kan det finnas undantag eller särskild information du behöver ta del av som har med ditt reseskydd att göra. Det kan du läsa mer om här.

Hur ditt reseskyddet i din hemförsäkring gäller i normala fall kan du läsa mer om i våra fullständiga villkor.