Kan jag betala kvartalsvis eller halvårsvis?

Våra djur- och båtförsäkringar kan betalas halvårsvis. Övriga försäkringar går att betala helårsvis eller månadsvis.